Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie przy ul. Skarbka w Gdyni

Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie przy ul. Skarbka  w Gdyni

Numer postępowania: GCS.DZPI.2715.13.2022

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://portal.smartpzp.pl/gcs

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 29.04.2022
Data udostępnienia informacji: 29.04.2022