Informacja o unieważnieniu postępowania 230/1/2017

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Data: 13 kwietnia 2017 r.

Sprawa: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia w zakresie przebudowy istniejącego budynku administracyjnego Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni przy ul. AI. Zwycięstwa 96/98.
Numer sprawy: 230/1/2017

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni zwana dalej Zamawiającym, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (j. t. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164 ze zm.) informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia w zakresie przebudowy istniejącego budynku administracyjnego Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.


Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 756 000,00 zł. Oferta z najniższą ceną (922 500,00 zł) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164 ze zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Anna Wołosiak Tomaszewska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Wołosiak Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: 13.04.2017
Data udostępnienia informacji: 13.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.04.2017 07:50 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska