Plan zamówień publicznych w roku 2020

MMG.AO.260.1.2020

Gdynia, dnia 16 stycznia 2020 r.
 
dot. planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020 przez Muzeum Miasta Gdyni
 
Na podstawie art. 13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Muzeum Miasta Gdyni informuje, że w roku 2020 zamierza przeprowadzić następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:
 
1. Przedmiot zamówienia: Sprzątanie obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni
Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi: usługi
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Orientacyjna wartość zamówienia: 132.000 zł netto
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym: styczeń 2020 r.
 
2. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni
Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi: usługi
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia: zamówienie na usługę społeczną
Orientacyjna wartość zamówienia: 337.000 zł netto
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym: IV kwartał 2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karin Moder
Wprowadził informację: Robert Szymanowski
Ostatnio zmodyfikował: Robert Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 16.01.2020
Data udostępnienia informacji: 16.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.01.2020 11:22 Dodanie informacji Robert Szymanowski