Plan zamówień publicznych na rok 2021


MMG.AO.260.1.2021

Gdynia, dnia 29 stycznia 2021 r.
 
dot. planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2021
przez Muzeum Miasta Gdyni
 
Na podstawie art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Muzeum Miasta Gdyni informuje, że w roku 2021 zamierza przeprowadzić następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:
 
 
1. Przedmiot zamówienia: Usługa sprzątania budynku oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni
Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi: usługi
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia: tryb podstawowy
Orientacyjna wartość zamówienia: 133.000 zł netto
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym: II kwartał 2021 r.
 
 
2. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni
Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi: usługi
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia: tryb podstawowy
Orientacyjna wartość zamówienia: 278.000 zł netto
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym: IV kwartał 2021 r.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karin Moder
Wprowadził informację: Robert Szymanowski
Ostatnio zmodyfikował: Robert Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 01.02.2021
Data udostępnienia informacji: 01.02.2021
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.02.2021 15:46 Dodanie informacji Robert Szymanowski