Plan zamówień publicznych na rok 2022

MMG.AO.260.1.2022
Gdynia, dnia 28 stycznia 2022 r.


dot. planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2022
przez Muzeum Miasta Gdyni


Na podstawie art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Muzeum Miasta Gdyni informuje, że w roku 2021 zamierza przeprowadzić następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:


1. Przedmiot zamówienia: Usługa sprzątania budynku oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni.
Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi: usługi.
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia: tryb podstawowy.
Orientacyjna wartość zamówienia: 140.000 zł netto.
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym: II kwartał 2022 r.

2. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni.
Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi: usługi.
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia: tryb podstawowy.
Orientacyjna wartość zamówienia: 358.000 zł netto.
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym: IV kwartał 2022 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karin Moder
Wprowadził informację: Robert Szymanowski
Ostatnio zmodyfikował: Robert Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 28.01.2022
Data udostępnienia informacji: 01.02.2021
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.02.2022 16:40 Aktualizacja treści Robert Szymanowski
01.02.2022 16:39 Aktualizacja treści Robert Szymanowski
01.02.2022 16:38 Aktualizacja treści Robert Szymanowski
01.02.2021 15:46 Dodanie informacji Robert Szymanowski