Plan zamówień publicznych na rok 2019

MMG.AO.260.1.2019

Gdynia, dnia 21 stycznia 2019 r.
 
dot. planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019 przez Muzeum Miasta Gdyni
 
Na podstawie art. 13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986
z późn. zm.) Muzeum Miasta Gdyni informuje, że w roku 2019 zamierza przeprowadzić następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:
 
1.Przedmiot zamówienia: Ochrona obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1
w Gdyni
Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi: usługi
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Orientacyjna wartość zamówienia: 300.000 zł netto
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym: IV kwartał 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karin Moder
Wprowadził informację: Robert Szymanowski
Ostatnio zmodyfikował: Robert Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 21.01.2019
Data udostępnienia informacji: 21.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.01.2019 15:31 Aktualizacja treści Robert Szymanowski