Plan zamówień publicznych na rok 2018

Gdynia, dnia 25 stycznia 2018 r.
 
dot. planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018
przez Muzeum Miasta Gdyni
 
Na podstawie art. 13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Muzeum Miasta Gdyni informuje, że w roku 2018 zamierza przeprowadzić następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:
 
1. Przedmiot zamówienia: Ochrona obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni
Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi: usługi
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Orientacyjna wartość zamówienia: 294.000 zł netto
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym: IV kwartał 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karin Moder
Wprowadził informację: Robert Szymanowski
Ostatnio zmodyfikował: Robert Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 25.01.2018
Data udostępnienia informacji: 25.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.01.2018 15:25 Aktualizacja treści Robert Szymanowski
25.01.2018 15:25 Dodanie informacji Robert Szymanowski