Plan zamówień publicznych na rok 2017

Gdynia, dnia 19 stycznia 2017 r.

 

dot. planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017
przez Muzeum Miasta Gdyni

 

                Na podstawie art. 13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 22.12.2015 r. poz. 2164 z późn. zm. 2016) Muzeum Miasta Gdyni informuje, że w roku 2017 zamierza przeprowadzić następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

 

1.      Przedmiot zamówienia: Ochrona obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1
w Gdyni

Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi: usługi

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Orientacyjna wartość zamówienia: 330.000 zł netto

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym: IV kwartał 2017 r.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karin Moder
Wprowadził informację: Robert Szymanowski
Ostatnio zmodyfikował: Robert Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 19.01.2017
Data udostępnienia informacji: 19.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.01.2017 07:29 Dodanie informacji Robert Szymanowski