OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na:

Świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni

Znak sprawy: MMG.AO.261.1.19

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karin Moder
Wprowadził informację: Robert Szymanowski
Ostatnio zmodyfikował: Robert Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 08.11.2019
Data udostępnienia informacji: 08.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.12.2019 11:22 Aktualizacja treści Robert Szymanowski
18.12.2019 12:20 Aktualizacja treści Robert Szymanowski
14.11.2019 14:59 Dodanie informacji Robert Szymanowski
13.11.2019 14:44 Aktualizacja treści Robert Szymanowski