Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP

Gdynia, dnia 15 listopada 2019 r.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.)
 
I. Podstawa prawna: zamówienie publiczne zrealizowane na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) oraz art. 37b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1983 z późn. zm.)

II. Opis przedmiotu i cel zamówienia: zamówienie z zakresu działalności kulturalnej związanej z gromadzeniem muzealiów: zakup kolekcji 55 prac autorstwa piktorialisty Tadeusza Wańskiego do zbiorów Muzeum Miasta Gdyni, których wykaz zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.  

III. Wartość przedmiotu zamówienia: zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.): 163 900,00 zł brutto

IV. Wykonawca: Na podstawie art. 29a pkt 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1983 z późn. zm.) Wykonawca zastrzegł, że informacje dotyczące danych osobowych nie mogą być udostępniane.

V. Termin realizacji zamówienia: w ramach realizacji zadania programu Regionalne kolekcje sztuki współczesnej ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, dnia 15 listopada 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karin Moder
Wprowadził informację: Robert Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 15.11.2019
Data udostępnienia informacji: 15.11.2019