Zapytanie ofertowe na dostawę centrali telefonicznej VoIPwraz konfiguracją, niezbędnymi akcesoriami i modułami do Muzeum Emigracji w Gdyni.

Zamawiający zaprasza wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na dostawę centrali telefonicznej VoIPwraz konfiguracją, niezbędnymi akcesoriami i modułami do Muzeum Emigracji w Gdyni.

Termin składania ofert: 28 września 2020 r. godz. 10.00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karolina Grabowicz-Matyjas
Wprowadził informację: Edyta Ott
Data wytworzenia informacji: 21.09.2020
Data udostępnienia informacji: 21.09.2020