Zamówienia publiczne 2016

Ogłoszenie dotyczy: Dostawa wyposażenia i sprzętu sportowego do sali gimnastycznej przy VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
Numer ogłoszenia: 99919 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016
treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ

Odpowiedzi zamawiającego na pytania od wykonawców

pytania do SIWZ

Ogłoszenie wyniku przetargu

wynik przetargu

Unieważnienie przetargu

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu


NOWY PRZETARG


Ogłoszenie dotyczy: Dostawa wyposażenia i sprzętu sportowego do sali gimnastycznej przy VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
Numer ogłoszenia: 300007- 2016; data zamieszczenia: 28.07.2016

treść ogłoszenia


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (nowy przetarg)

SIWZ

Zmiany w SIWZ

plik ze zmianami w SIWZ


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Śliwińska
Wprowadził informację: Małgorzata Partycka
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Partycka
Data wytworzenia informacji: 23.06.2016
Data udostępnienia informacji: 23.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.08.2016 08:59 Dodanie informacji Małgorzata Partycka
28.07.2016 22:41 Korekta Małgorzata Partycka
28.07.2016 22:36 Dodanie informacji Małgorzata Partycka
24.07.2016 18:30 Dodanie informacji Małgorzata Partycka
07.07.2016 09:46 Dodanie informacji Małgorzata Partycka
07.07.2016 09:43 Dodanie informacji Małgorzata Partycka
23.06.2016 20:15 Korekta Małgorzata Partycka
23.06.2016 20:00 Dodanie informacji Małgorzata Partycka