Wynik przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia i sprzętu sportowego do sali gimnastycznej przy VI Liceum Ogólnokształcącym


  EZP nr 2/2016                                                                                                   Gdynia, 09.08.2016 r.


 


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę wyposażenia i sprzętu sportowego do sali gimnastycznej przy  VI Liceum Ogólnokształcącym pod numerem 300007-2016. 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.  z 2015 r. poz. 2164), VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni  informuje , że w dniu 09.08.2016 r.  zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę wyposażenia i sprzętu sportowego do sali gimnastycznej przy VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. EZP  nr 2/2016. 

Do upływu składania ofert (09.08.2016 r. godz. 10:00) złożono dwie oferty:                                                                                           


1.RING Klaudia Sowa Krasiejów ul. Młyńska14, 46040 Ozimek

   - cena brutto : 198 000,00  zł                          9,5 pkt.

   - termin wykonania zamówienia:                    0,0 pkt.

                                                             Razem: 9,5 pkt.


2. INTERPLASTIC Roger Żółtowski 80-209 Chwaszczyno, Tuchom ul. Gdyńska 45.

   -  cena brutto : 212 048,31  zł                           8,87 pkt.

   -  termin wykonania zamówienia                      0,0  pkt.

                                                               Razem : 8,87 pkt


Oferta firmy RING Klaudia Sowa Krasiejów ul. Młyńska14, 46040 Ozimek została odrzucona z uwagi na niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego podstawowych parametrów dostarczonej próbki oferowanej wykładziny (masa całkowita dostarczonej próbki: 6,3 kg przy wymaganej: 7,2 – 7,6 kg oraz grubość : dostarczona 5,5 mm, wymagana min. 6,0 mm) 


Wykonawca, którego oferta została wybrana: 


 INTERPLASTIC Roger Żółtowski 80-209 Chwaszczyno, Tuchom ul. Gdyńska 45.  


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Śliwińska
Wprowadził informację: Sławomir Solarz
Ostatnio zmodyfikował: Sławomir Solarz
Data wytworzenia informacji: 09.08.2016
Data udostępnienia informacji: 10.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.08.2016 12:02 Dodanie informacji Sławomir Solarz