Korekta ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 301208 - 2016 z dnia 2016-08-16 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 301145-2016
Data: 16/08/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 21928200000, ul. ul. Kopernika  34, 81424   Gdynia, woj. pomorskie, tel. 0-58 6222233, faks 0-58 6222233.
Adres strony internetowej (url): www.vilo.org
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: - -
W ogłoszeniu powinno być: wartość bez VAT :178861.78 waluta : PLN
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: cena wybranej oferty:212048.31 brutto oferta z najniższą ceną: 198000.00 brutto waluta:PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Śliwińska
Wprowadził informację: Sławomir Solarz
Ostatnio zmodyfikował: Sławomir Solarz
Data wytworzenia informacji: 16.08.2016
Data udostępnienia informacji: 16.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.08.2016 13:58 Dodanie informacji Sławomir Solarz