umowy zawarte w ramach zamówień publicznych

            
    - 


 2. I ALO/MK/3420/120/11                                                                                 Gdynia, dnia 19.09.2011r.

         dotyczy:ogłoszenia o zwartej umowie

Dyrekcja I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdynu im. Zasłużonych Ludzi Morza zawiadamia o zawarciu umowy w trybie postepowania z wolnej ręki na dostawę energii ciepłnej do centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej dla I Akademickiego Ogólnokształcącego w Gdyni , przy ulicy Narcyzowej 6 na czas nieokreślony od 01.09.2011r  z Okregowym Przedsiębiorstwe Energetyki Cieplnej Społka z o.o. w Gdyni 81-213, ul. Opata Hackiego 14, zgodnie z art.143 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówien Publicznych  ( Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz 759 z poźn. zm)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lidia Łączyńska
Wprowadził informację: Helena Ul
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Kołomańska
Data wytworzenia informacji: 25.09.2008
Data udostępnienia informacji: 20.02.2009
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.10.2012 10:27 Aktualizacja treści Małgorzata Kołomańska
19.09.2011 08:07 Aktualizacja treści Małgorzata Kołomańska
13.07.2010 20:04 Aktualizacja treści Małgorzata Kołomańska