INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.,, Budowa szybu tzy przystankowego wraz z dostawą i montażem
windy osobowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Pawia 31".
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy zdnia29,01,2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z2O17 r., poz. 1579, z pożn.zm.)

Informacja (cały dokument)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lilianna Szewczuk - Putrym
Wprowadził informację: Maciej Zatwarnicki.
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zatwarnicki.
Data wytworzenia informacji: 14.06.2019
Data udostępnienia informacji: 14.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.06.2019 20:02 Korekta Maciej Zatwarnicki.
14.06.2019 20:01 Korekta Maciej Zatwarnicki.