Wynik konkursu na prowadzenie terapii rodzin

Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego  „Dziadka” w Gdyni informuje, że w wyniku ogłoszonego w dn. 04.10.2017 konkursu na prowadzenie terapii rodzin w okresie od podpisania umowy do 31.12.2018r. dla klientów Zespołu Placówek Specjalistycznych w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gdyni” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6: „Integracja”; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”; numer umowy o dofinansowanie projektu: RPPM.06.02.01-22-0008/16-00, z późn. zm.)i na podstawie oceny (w oparciu o zawarte w zapytaniu ofertowym kryteria) dokonano wyboru następujących wykonawców:
 
Gabinet Psychoterapii Agata Wadlewska - Manaj

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Przemysław Lebiedziński
Data wytworzenia informacji: 18.10.2017
Data udostępnienia informacji: 18.10.2017