wdrożenia usługi IOD wynikające z wdrożenia RODO

Dziękujemy za złożenie oferty na Zapytanie Ofertowe dot. usługi audytu, wdrożenia oraz z dn. 11.07.2018.
 
Informujemy, że wpłynęło 7 ofert.
 
Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte z powodu:
 
1) Instytut Kształcenia Kadr Administracji Państwowej i Samorządowej Sp. Z o.o.
ul. Wielicka 44/45, 30-552 Kraków
 
- zaproponowana cena przewyższa znacząco budżet  przeznaczony na ten cel
 
2)  Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości
ul. Stryjska 9/1 81-506 Gdynia
- zaproponowana cena przewyższa znacząco budżet  przeznaczony na ten cel
 
3) JDS Consulting Sp. Z o.o.
ul. Gorzelnicza 9, 04-212 Warszawa
- zaproponowana cena przewyższa znacząco budżet  przeznaczony na ten Cel
l
 4) TPMG Cybersec Spółka z o.o.
 ul. Swiętojańska  45/18 Gdynia
- zaproponowana cena przewyższa znacząco budżet  przeznaczony na ten cel
 5) ProtectIT Sp. Z o.o.
     ul. Wróblewskiego 18/66, 93-578 Łódź
- zaproponowana cena przewyższa znacząco budżet  przeznaczony na ten cel
 
 6)  Wojciech Podlaski  Leżajsk
- zaproponowana cena przewyższa znacząco budżet  przeznaczony na ten cel
 
 7) Adwokat Magdalena Waśko Mareza
 
            - ryzyko konfliktu interesów
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Danuta Ilewicz
Data wytworzenia informacji: 25.07.2018
Data udostępnienia informacji: 25.07.2018