Roztrzygnięcie zapytania ofertowego i udzielenie zamówienia na dostawy art. chemicznych

Po przeprowadzeniu postępowania ofertowego, udzielono zamówienia n/w Wykonawcy:
Alicja Peplińska
 „ MERKURY”  81-036 Gdynia, ul. Pucka 26-28

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Danuta Ilewicz
Data wytworzenia informacji: 09.12.2021
Data udostępnienia informacji: 09.12.2021