Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dn. 09.03.2021 na zakup usług poradnictwa w formie superwizji i obsługujących telefon zaufania i czat

Wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona
z powodu braku kwalifikacji wykonawcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Mariusz Barżykowski
Data wytworzenia informacji: 24.03.2021
Data udostępnienia informacji: 24.03.2021