Dostawa artykułów spożywczych, owoców i warzyw do ZPS

Dostawa artykułów spożywczych, owoców i warzyw do ZPS
 
Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „ Dziadka”
Ul. Wejherowska 65
81-094 Gdynia
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Szklarska tel. 667-40-89 w12
Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa artykułów spożywczych, owoców i warzyw do ZPS
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Udzielono zamówienia n/w Wykonawcy, po przeprowadzeniu postępowania ofertowego.
Na wysłane zapytania cenowe, najlepszą ofertę przedstawiła firma P.H.U Piotr Owanek
Biorąc pod uwagę cenę, oraz dotychczasową współpracę zdecydowano o podpisaniu umowy.
 
 
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia na 2020r.
P.H.U Piotr Owanek
Ul.Hutnicza18A
81-061 Gdynia
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie ZPS w Gdyni – Kierownik Działu Obsługi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Danuta Ilewicz
Data wytworzenia informacji: 19.12.2019
Data udostępnienia informacji: 19.12.2019