Dostawa artykułów papierniczych do ZPS na 2018

Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „ Dziadka”ul. Wejherowska 6581-094 Gdynia

Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Szklarska tel. 667-40-89 w12
Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa artykułów papierniczych do ZPS
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Udzielono zamówienia n/w Wykonawcy, po przeprowadzeniu postępowania ofertowego.
Na wysłane zapytania cenowe, najlepszą ofertę przedstawiła firma P.H. „KAS ”J. Kasperski
 
Biorąc pod uwagę cenę, oraz dotychczasową współpracę zdecydowano o podpisaniu umowy.
 
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia na 2018r.
P.H. „KAS ”J. Kasperski
Ul. J. Wiśniewskiego 20B-1/6
81-969 Gdynia
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie ZPS w Gdyni – kadry.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Przemysław Lebiedziński
Data wytworzenia informacji: 05.01.2018
Data udostępnienia informacji: 05.01.2018