Remont zaplecza gastronomicznego 2009 rok - zamówienie

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 25 w Gdyni
dot. przetargu nieograniczonego poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane:
Remont zaplecza gastronomicznego w budynku Przedszkola Samorządowego nr 25 w Gdyni ul. Necla 14 - II etap

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 25 w Gdyni zawiadamia, że dnia 20 lipca 2009 roku zostało zakończone postepowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych: "Remont zaplecza gastronomicznego w budynku Przedszkola Samorządowego nr 25 w Gdyni ul. Necla 14 - etap II" . Do udziału w postępowaniu zgłosiło się trzech oferentów. W trakcie postępowania odrzucono jedną ofertę i wykluczono jednego wykonawcę. Realizację przedmiotu zamówienia powierzono Przedsiębiorstwu Usługowo - Handlowemu SERWBUD mieszczącemu się w Gdyni przy ul. Kadm Steyera 5 / D / 6, która zaoferowała wykonanie robót za kwotę:

- cena netto 160 672,73 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa zł 73/100)- VAT 22% 35 348,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem zł 00/100)- cena brutto 196 020,73 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia zł 73/100)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Pega
Wprowadził informację: Agnieszka Styczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Styczyńska
Data wytworzenia informacji: 09.04.2010
Data udostępnienia informacji: 09.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.10.2012 21:13 Aktualizacja treści Agnieszka Styczyńska