Obsługa miejskich gablot oraz wykonywanie plansz, banerów i siatek z nadrukiem reklamowym w 2020 roku

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w ciągu 2020 roku niżej wymienionych zadań. Rozliczenie odbywa się na podstawie zbiorczego zestawienia zrealizowanych prac na koniec każdego miesiąca. Płatność realizowana będzie w ciągu 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury  do siedziby Zamawiającego.
 
1. Wykonanie i montaż plakatów w miejskich gablotach zlokalizowanych na terenie Gdyni wg poniższych parametrów:
 
1.1. Gabloty na terenie Gdyni – proszę podać w formularzu cenowy kwotę brutto za 1 sztukę wraz z  montażem i demontażem wg poniższych parametrów:
 
wymiary plakatu 95,5x172,5 cm
pole widoczne: 92,5 x 169,5 cm
format przygotowania do druku: CMYK, PDF, TIF
rozdzielczość: 300 dpi
 
1.2 Proszę podać w formularzu cenowym kwotę brutto za 1 sztukę za montaż i demontaż plakatu w gablocie w przypadku dostarczenia przez Zamawiającego gotowego wydrukowanego plakatu.
 
1.3. Wykonanie i montaż w gablocie podkładu z polipropylenu kanalikowego o wymiarach 95,5 x172,5 cm.
 
1.4. W ciągu roku planuje się montaż około 15 kompletów plakatów. Lokalizacja gablot jest następująca:
a) ul. Świętojańska przy Urzędzie Miasta Gdyni
b) ul. Władysława IV / al. Marszałka Piłsudskiego
c) ul. Władysława IV / ul. Armii Krajowej
d) Droga Gdyńska przed Centrum Riwiera
e) al. Marszałka Piłsudskiego/ ul. Legionów
 
 
2. Wykonanie i montaż wystawy w Miejskiej Informacji przy ul. 10 lutego 24 w Gdyni wg poniższych parametrów. Proszę podać cenę brutto za 1 planszę wraz z montażem i demontażem.

  • wydruk na folii i klejenie na lekkim tworzywie Smart-X (1130g/m2) – dwustronnie,
  • wydruk matowy,
  • ilość plansz ustalana każdorazowo przez Zleceniodawcę, standardowo cała wystawa to 21 plansz, ale zdarzają się mniejsze ilości wydruków,
  • format: 70 cm x 50 cm,
  • grubość planszy: 5mm,
  • transport do Miejskiej Informacji, Gdynia, ul. 10 Lutego 24,
  • montaż oraz demontaż prac na nośnikach wystawienniczych w  Miejskiej Informacji, Gdynia, ul. 10 Lutego 24.
Do montażu potrzebny jest klucz imbusowy i miara. Plansze wieszane są na stalowych linkach za pomocą przytwierdzonych zaczepów – wsuniętą do systemu planszę należy dokręcić śrubą. Planuje się wykonanie 3 wystaw w ciągu 2020 roku.
 
3. Wykonanie i montaż plakatu w potykaczu/koziołku format B1.
 
Potykacze są elementem wykorzystywanym podczas wydarzeń w Gdyni. Proszę podać cenę brutto za 1 sztukę plakatu formatu B1 wraz z montażem i demontażem.
W ciągu roku planuje się montaż około 5 wydruków.
 
4. Wykonanie naklejki formatu B1 i montaż na potykaczu/koziołku.
 
Proszę podać cenę za 1 sztukę naklejki formatu B1 wraz z montażem i demontażem.
W ciągu roku planuje się montaż około 5 wydruków.
 
5. Druk banerów oraz siatek reklamowych z nadrukiem promocyjnym wg parametrów określonych w formularzu cenowym.
 
Proszę podać cenę brutto za 1 m2 wraz z dostawą na terenie Trójmiasta.
 
6. Wykonanie i montaż oraz demontaż wydruku na tablicy wielkoformatowej. Proszę podać cenę brutto za 1 tablicę.
 
6.1. Lokalizacja nośników:
1) skrzyżowanie Drogi Różowej z ul. Wielkopolską 2,8x2 m nośnik dwustronny,
2) ul. Janka Wiśniewskiego  4,97 x 2,33 m,
3) zjazd z Estakady Kwiatkowskiego w kierunku Gdynia Centrum ul. Janka Wiśniewskiego 4,97x 2,33 m,
4) ul. Morska przy PZU 4X3 m,
5) ul. Morska rondo przy Estakadzie Kwiatkowskiego 4x3 m.
 
6.2 Druk na papierze blueback 135 g, klejenie jak bilboard.
 
6.3. W ciągu roku planuje się montaż około 5 kompletów wszystkich tablic.
 
7. W dniu podpisania umowy Zleceniobiorca dostarczy kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Zleceniobiorcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 200 tys. zł. Do obowiązków Zleceniobiorcy będzie należeć również utylizacja zniszczonych nośników.
 
8. Oferty należy złożyć wraz z załącznikami do dnia 26.11.2019 r. do godziny 12 na adres:
 
Referat Promocji i PR
Urząd Miasta Gdyni
ul. 10 lutego 24
81-364 Gdynia
lub e-mailem na adres j.pawlus@gdynia.pl
 
9. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Joanna Pawlus stanowisko służbowe: Inspektor w Referacie Promocji i PR, tel. 58 668 25 41  w godz. 8-16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 20.11.2019
Data udostępnienia informacji: 20.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.11.2019 09:15 Aktualizacja treści Joanna Pawlus
26.11.2019 09:06 Aktualizacja treści Joanna Pawlus
20.11.2019 08:50 Aktualizacja treści Joanna Pawlus
20.11.2019 08:50 Aktualizacja treści Joanna Pawlus