Wykonywanie i montaż materiałów reklamowych w miejskich nośnikach w 2019 roku

NABYWCA:
Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326
ODBIORCA:
Referat Promocji i PR Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja w ciągu 2019 roku niżej wymienionych zadań. Rozliczenie odbywa się na podstawie zbiorczego zestawienia zrealizowanych prac na koniec każdego miesiąca. Płatność realizowana będzie w ciągu 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury  do siedziby Zamawiającego.
 
1. Wykonanie i montaż plakatów w miejskich gablotach zlokalizowanych na terenie Gdyni wg poniższych parametrów:
 
1.1. gablota przy Gdynia Waterfront – cena brutto za druk i montaż wg parametrów:
 
wymiar plakatu: 68 x 118 cm
pole widoczne: 64 x 114 cm
format przygotowania do druku: CMYK, PDF, TIF
rozdzielczość: 300 dpi
 
1.2. gabloty na terenie Gdyni – cena brutto za 1 sztukę i montaż wg parametrów:
 
wymiary plakatu 95,5x172,5 cm
pole widoczne: 92,5 x 169,5 cm
format przygotowania do druku: CMYK, PDF, TIF
rozdzielczość: 300 dpi
 
1.3 cena brutto za 1 sztukę i montaż plakatu w gablocie w przypadku dostarczenia przez Zamawiającego gotowego wydrukowanego plakatu.
 
1.4. wykonanie i montaż w gablocie podkładu z polipropylenu kanalikowego o wymiarach 95,5 x172,5 cm
 
1.5  W ciągu roku planuje się montaż około 10 kompletów plakatów.
 
2. Wykonanie i montaż wystawy w Informacji Turystycznej w Gdyni wg poniższych parametrów. Proszę podać cenę brutto za 1 planszę wraz z montażem.
·         wydruk na folii i klejenie na lekkim tworzywie Smart-X (1130g/m2) – dwustronnie,
·         wydruk matowy,
·         ilość plansz ustalana każdorazowo przez Zleceniodawcę, standardowo cała wystawa to 21 plansz, ale zdarzają się mniejsze ilości wydruków,
·         format: 70 cm x 50 cm,
·         grubość planszy: 5mm,
·         transport do Miejskiej Informacji, Gdynia, ul. 10 Lutego 24,
·         montaż oraz demontaż prac na nośnikach wystawienniczych w  Miejskiej Informacji, Gdynia, ul. 10 Lutego 24.
Do montażu potrzebny jest klucz imbusowy i miara. Plansze wieszane są na stalowych linkach za pomocą przytwierdzonych zaczepów – wsuniętą do systemu planszę należy dokręcić śrubą. Planuje się wykonanie 3 wystaw w ciągu 2019 roku.
 
3. Wykonanie i montaż plakatu w potykaczu/koziołku format B1.
 
Potykacze są elementem wykorzystywanym podczas wydarzeń w Gdyni. Proszę podać cenę za 1 sztukę plakatu formatu B1 wraz z montażem.
W ciągu roku planuje się montaż około 5 wydruków.
 
4. Wykonanie naklejki formatu B1 i montaż na potykaczu/koziołku.
 
Proszę podać cenę za 1 sztukę naklejki formatu B1 wraz z montażem.
W ciągu roku planuje się montaż około 5 wydruków.
 
5. Druk banerów oraz siatek reklamowych z nadrukiem promocyjnym wg poniższych parametrów. Proszę podać cenę brutto za 1 m2 wraz z dostawą na terenie Trójmiasta.
 

wyszczególnienie

prognozowana ilość  w ciągu roku

jednostka

cena jednostkowa brutto za 1 m 2

wartość brutto = ilość x cena jednostkowa brutto za 1 m2

 transparent/ baner o gramaturze minimalnej 440 g z grafiką

70

m2

 

 

siatka reklamowa o gramaturze minimalnej 340 g z grafiką

100

m2

 

 

siatka reklamowa z 10 cm rzepem do air-walla o gramaturze minimalnej 340 g z grafiką

150

m2

 

 

baner o gramaturze minimalnej 440g/siatka o gramaturze minimalnej 340 g z grafiką (z atestem trudnopalności)

100

m2

 

 


 
 
 
6.      Wykonanie i montaż wydruku na tablicy wielkoformatowej. Proszę podać cenę brutto za 1 tablicę.
 
6.1. Lokalizacja nośników:
1) skrzyżowanie Drogi Różowej z ul. Wielkopolską 2,8x2 m nośnik dwustronny,
2) ul. Janka Wiśniewskiego  4,97 x 2,33 m,
3) zjazd z Estakady Kwiatkowskiego w kierunku Gdynia Centrum ul. Janka Wiśniewskiego 4,97x 2,33 m,
4) ul. Morska przy PZU 4X3 m,
5) ul. Morska rondo przy Estakadzie Kwiatkowskiego 4x3 m.
 
6.2 Druk na papierze blueback 135 g, klejenie jak bilboard.
 
6.3. W ciągu roku planuje się montaż około 5 kompletów wszystkich tablic.
 
7.      W dniu podpisania umowy Zleceniobiorca dostarczy kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Zleceniobiorcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 300 tys. zł.
 
8.      Oferty należy złożyć wraz z załącznikami do dnia 30.11.2018 r. do godziny 12 na adres:
 
Referat Promocji i PR
Urząd Miasta Gdyni
ul. 10 lutego 24
81-364 Gdynia
lub e-mailem na adres j.pawlus@gdynia.pl
 
9.      Osobą uprawnioną do kontaktu jest Joanna Pawlus stanowisko służbowe: Inspektor w Referacie Promocji i PR, nr pok. 508 , tel. 58 668 25 41  w godz. 8-16.
 
Wszelkie pytania proszę kierować na adres j.pawlus@gdynia.pl tel. 58 668 25 41.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 28.11.2018
Data udostępnienia informacji: 28.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.11.2018 08:37 Aktualizacja treści Joanna Pawlus