Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr RZP/145/2020


                                                                                                                                                          Gdynia, dnia 07.12.2020 r.
 
Znak sprawy: RZP/145/2020
                                                                           
          
 
 
                                                                            Unieważnienie postępowania
 
Prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)  na:
„Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Gdyńskiego Centrum Zdrowia”.
 
 
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta z najniższą ceną złożona w przedmiotowym postępowaniu, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć za sfinansowanie zamówienia.
Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty zaplanowanej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny oferty z  najniższą ceną, zachodzi konieczność unieważnienia niniejszego postępowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Agata Fijałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Agata Fijałkowska
Data wytworzenia informacji: 07.12.2020
Data udostępnienia informacji: 07.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.12.2020 14:24 Dodanie informacji Agata Fijałkowska