Zamówienie w trybie podstawowym na usługę świadczenia wsparcia teleinformatycznego dla PPNT Gdynia

Zamówienie w trybie podstawowym na usługę świadczenia wsparcia teleinformatycznego dla PPNT Gdynia (DO.2800.9.2022)

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://portal.smartpzp.pl/ppnt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Magdalena Wanta
Data wytworzenia informacji: 01.12.2022
Data udostępnienia informacji: 01.12.2022