Wykonanie robót budowlanych w zakresie utworzenia połączenia pieszego między Oksywiem Górnym a Oksywiem Dolnym

logo
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości poniżej 5 382 000 euro w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych w zakresie utworzenia połączenia pieszego między Oksywiem Górnym a Oksywiem Dolnym w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie w Gdyni.

Nr postępowania ZP.2500.8.2022.

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

Realizacja zamówienia będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” poprzez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0007/17-00 o dofinansowanie Projektu: "Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie”.
 
Przedmiotowe przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni.


Postepowanie jest dostępne po następującym adresem:
https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia/public/postepowanie?postepowanie=39679237

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Joanna Piernik
Data wytworzenia informacji: 20.12.2022
Data udostępnienia informacji: 20.12.2022