Wycinka drzew kolidujących z budową połączenia pieszego między Oksywiem Górnym a Oksywiem Dolnym w Gdyni

logo

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości poniżej 5 382 000 euro w trybie podstawowym na wycinkę drzew kolidujących z budową połączenia pieszego między Oksywiem Górnym a Oksywiem Dolnym w Gdyni.
 
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)
  
 
Realizacja zamówienia będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” poprzez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0007/17-00 o dofinansowanie Projektu: "Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie”.
 
Przedmiotowe przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni.
 
Nr postępowania: ZP.2500.6.2022

Postępowanie dostępne jest pod adresem strony: https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia/public/postepowanie?postepowanie=37074708

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Joanna Piernik
Data wytworzenia informacji: 17.11.2022
Data udostępnienia informacji: 17.11.2022