Wybór oferty na wymianę wodomierzy i ciepłomierzy w zasobach TBS "Czynszówka" Sp. z o.o.

ZNAK5/ZPO/2019
INFORMACJA Z WYBORU WYKONAWCY
Towarzystwo budownictwa Społecznego ,, Czynszówka” Sp. z o.o. w Gdyni informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na ,,Wymianę wodomierzy i ciepłomierzy w zasobach TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. w Gdyni” zostały złożone 3 oferty , których ceny kształtowały się następująco:
Oferta nr 1 S.A.E. Firma 84-200 Wejherowo ul. Harcerska 13/18c cena brutto : 39.358,44 zł
Oferta nr 2 Ista Polska Sp. z o.o. Oddział Gdańsk 80-119 Gdańsk ul. Asesora 88 cena brutto: 43.198,92 zł
Oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,, Epic” Karolina Jankowska Okonek 85-384 Bydgoszcz ul. Kartuska 6 cena brutto: 41.655,60 zł

W związku z powyższym została wybrana oferta nr 1 firmy S.A.E 84 – 200 Wejherowo ul. Harcerska 13/18c za cenę brutto: 39.358,44 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Karina Żukowska
Data wytworzenia informacji: 09.09.2019
Data udostępnienia informacji: 09.09.2019