Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2023 roku

Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2023 roku

GCS.DZPI.2710.6.2022

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://portal.smartpzp.pl/gcs/public/postepowanie?postepowanie=35912788/gcs

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 31.10.2022
Data udostępnienia informacji: 31.10.2022