Świadczenie usługi ochrony terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych

Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego

GCS.DZPI.2714.1.2022

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://portal.smartpzp.pl/gcs/public/postepowanie?postepowanie=37219807

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 21.11.2022
Data udostępnienia informacji: 21.11.2022