Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części z opcją dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części z opcją dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni - ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00060614/01 z dnia 2022-02-17

Strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzena Adamska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 17.02.2022
Data udostępnienia informacji: 17.02.2022