Rozbiórka budynku wraz z infrastrukturą przy ul. Dickmana 18 w Gdyni.

Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości poniżej 5 350 000 euro na rozbiórkę budynku wraz z infrastrukturą przy ul. Dickmana 18 w Gdyni.

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

ZP.2500.8.2021

Postępowanie jest dostepne pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia/public/postepowanie?postepowanie=21720019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Joanna Piernik
Data wytworzenia informacji: 05.11.2021
Data udostępnienia informacji: 05.11.2021