Przetarg Usługi sprzątania budynków wielorodzinnych przy ul. Wawrzyniaka 4, Płk. Dąbka 241, Radosnej 2, 4, 6, 8

TBS "Czynszówka" Sp. z o.o. w Gdyni ogłasza przetarg nieograniczony  o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na

Usługa sprzątania budynków wielorodzinnych przy ul. Wawrzyniaka 4, Płk. Dąbka 241,  Radosnej 2, 4, 6, 8 w Gdyni

Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 576676-N-2017 z dnia 2017-08-24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Karina Żukowska
Data wytworzenia informacji: 02.04.2017
Data udostępnienia informacji: 24.08.2017