Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju piłki nożnej organizowanego na terenie Gdyni

Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju piłki nożnej organizowanego na terenie Gdyni

Numer postępowania: GCS.DZPI.2715.24.2022

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://portal.smartpzp.pl/gcs

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 10.06.2022
Data udostępnienia informacji: 10.06.2022