Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych realizowanych na „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie ZSO nr 7 w Gdyni.

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie ZSO nr 7 w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 02.09.2019
Data udostępnienia informacji: 02.09.2019