Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją: Rozbudowa skrzyżowań ulic płk. Dąbka i Bosmańskiej oraz płk. Dąbka i Dickmana w GdyniPostępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości poniżej 215.000 euro w trybie podstawowym na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją: „Rozbudowa skrzyżowań ulic płk. Dąbka i Bosmańskiej oraz płk. Dąbka i Dickmana w Gdyni”.

Numer postępowania: ZP.2500.2.2022

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., zwanej uPzp)

Postępowanie dostępne jest pod adresem strony: https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia/public/postepowanie?postepowanie=26030046

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Agnieszka Nadziejko
Data wytworzenia informacji: 25.02.2022
Data udostępnienia informacji: 25.02.2022