Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją: „Budowa ciągu pieszego i muru oporowego wzdłuż jezdni przy ul. Arciszewskich w Gdyni”.

obrazek UE

Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości poniżej 215.000 euro w trybie podstawowym na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją: „Budowa ciągu pieszego i muru oporowego wzdłuż jezdni przy ul. Arciszewskich w Gdyni”.

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Numer postępowania: ZP.2500.4.2022

Postępowanie dostępne jest pod adresem strony: https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia/public/postepowanie?postepowanie=28947720

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Joanna Piernik
Data wytworzenia informacji: 20.05.2022
Data udostępnienia informacji: 20.05.2022