Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa połączenia pieszego między Oksywiem Górnym a Dolnym w Gdyni"

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa połączenia pieszego między Oksywiem Górnym a Oksywiem Dolnym w Gdyni,” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz przeniesieniem całości autorskich praw majątkowych w tym praw zależnych

Numer postępowania: ZP.2500.12.2021


Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości przekraczającej progi unijne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

Postępowanie dostępne jest pod adresem strony:

https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Szymon Socha
Data wytworzenia informacji: 30.08.2021
Data udostępnienia informacji: 30.08.2021