Opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Turkusowej w Gdyni”

Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości poniżej 215 000 euro w trybie podstawowym na opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Turkusowej w Gdyni”

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

nr postępowania ZP.2500.3.2023

Dokumentacja postępowania jest dostępna pod następującym adresem strony:
https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia/public/postepowanie?postepowanie=45748489

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Joanna Piernik
Data wytworzenia informacji: 21.04.2023
Data udostępnienia informacji: 21.04.2023