Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku ZSO nr 1 w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną pn: Wykonanie modernizacji  instalacji elektrycznej w budynku ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły – sale lekcyjne LO wraz z zasileniem na poziomie 0 – EZP nr ZSOnr1.A.26.1.2017.KZ
 
W dniu 07.06.2017r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP pod nr 93824-2017.
 
Po upływie ustawowych terminów Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP podpisał w dniu 07.06.2017r. umowę nr ZSOnr1.A.26.1.2017.KZ o udzielenie zamówienia publicznego z firmą: K.D. Krzysztof Duczmal, z siedzibą w Gdyni, ul. Necla 4a/4, 81-377 Gdynia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Katarzyna _Zając
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Zając
Data wytworzenia informacji: 07.06.2017
Data udostępnienia informacji: 07.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.06.2017 11:10 Korekta Katarzyna Zając