Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2023

Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2023

GCS.DZPI.2715.46.2022

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://portal.smartpzp.pl/gcs/public/postepowanie?postepowanie=37405379

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 24.11.2022
Data udostępnienia informacji: 24.11.2022