INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARG DOSTAWA MEBLI WRAZ Z MONTAŻEM DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 W GDYNI PRZY ULICY WICZLIŃSKIEJ 50A

Gdynia, 07.06.2019r.
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Nazwa zamówienia:  Dostawa mebli wraz z montażem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 50A
Zamawiający, XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1.         otwarcie ofert odbyło się w dniu 07.06.2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego:
XVII Liceum Ogólnokształcące, adres ul. 10 Lutego 26, 81-364 Gdynia;
kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 952 000,00zł brutto. Zamawiający zamierza zwiększyć kwotę środków przeznaczonych na realizację zamówienia
3.     do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:     
         3.1  Inetrplastic
Roger Żółtowski
Tuchom, ul. Gdyńska 45
80-209 Chwaszczyno  
            - cena brutto – 1 387 406,79 zł
- okres udzielonej gwarancji – 60 miesięcy
-  Czas reakcji w przypadku usterki – 24 godziny
- parametry jakościowe:

               Oceniany parametr     TAK     NIE
Wykonawca zaoferuje wykonanie: ławka uczniowska- mobilna prawa i lewa, stół uczniowski   z opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1do SIWZ - z wykorzystaniem płyty wiórowej  o grubości minimum 18 mm
Wykonawca zaoferuje wykonanie: ławka uczniowska- mobilna prawa i lewa, stół uczniowski   z opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1do SIWZ  - z wykorzystaniem płyty wiórowej  o grubości minimum 19 mm     TAK
   Takie   dostarczę
Wykonawca zaoferuje wykonanie:  szaf, szafek, regałów na książki i regałów bibliotecznych z opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1do SIWZ - z wykorzystaniem płyty wiórowej  o grubości minimum 18 mm do wykonania ścian bocznych i frontu
Wykonawca zaoferuje wykonanie:  szaf, szafek, regałów na książki i regałów bibliotecznych z opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1do SIWZ - z wykorzystaniem płyty wiórowej  o grubości minimum 19 mm do wykonania ścian bocznych i frontu     TAK
   Takie   dostarczę
Wykonawca zaoferuje wykonanie biurka nauczycielskiego z opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - z wykorzystaniem nóg biurek nie posiadających płóz
Wykonawca zaoferuje wykonanie biurka nauczycielskiego z opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr1 do SIWZ - z wykorzystaniem nóg biurek posiadających płozy    TAK
   Takie   dostarczę
Wykonawca zaoferuje wykonanie mebli:  fotel okrągły, kanapa-sofa,  opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - Konstrukcje będą  malowane proszkowo w sofach i kanapach oraz fotelach obrotowych półokrągłych i okrągłych
Wykonawca zaoferuje wykonanie mebli:  fotel okrągły, kanapa-sofa z  opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - Konstrukcje chromowane w sofach i kanapach oraz fotelach obrotowych półokrągłych
i okrągłych
    TAK
   Takie   dostarczę

3.2  Lucjan Sp. z o.o.
      ul. Toruńska 39
     86-050 Solec Kujawski
- cena brutto – 1 099 132,92 zł
- okres udzielonej gwarancji – 60 miesięcy
-  Czas reakcji w przypadku usterki – 24 godziny
- parametry jakościowe:
                Oceniany parametr      TAK      NIE
Wykonawca zaoferuje wykonanie: ławka uczniowska- mobilna prawa i lewa, stół uczniowski   z opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1do SIWZ - z wykorzystaniem płyty wiórowej  o grubości minimum 18 mm       x
Wykonawca zaoferuje wykonanie: ławka uczniowska- mobilna prawa i lewa, stół uczniowski   z opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1do SIWZ  - z wykorzystaniem płyty wiórowej  o grubości minimum 19 mm      x
Wykonawca zaoferuje wykonanie:  szaf, szafek, regałów na książki i regałów bibliotecznych z opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1do SIWZ - z wykorzystaniem płyty wiórowej  o grubości minimum 18 mm do wykonania ścian bocznych i frontu      x
Wykonawca zaoferuje wykonanie:  szaf, szafek, regałów na książki i regałów bibliotecznych z opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1do SIWZ - z wykorzystaniem płyty wiórowej  o grubości minimum 19 mm do wykonania ścian bocznych i frontu      x
Wykonawca zaoferuje wykonanie biurka nauczycielskiego z opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - z wykorzystaniem nóg biurek nie posiadających płóz      x
Wykonawca zaoferuje wykonanie biurka nauczycielskiego z opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr1 do SIWZ - z wykorzystaniem nóg biurek posiadających płozy        x
Wykonawca zaoferuje wykonanie mebli:  fotel okrągły, kanapa-sofa,  opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - Konstrukcje będą  malowane proszkowo w sofach i kanapach oraz fotelach obrotowych półokrągłych i okrągłych      x
Wykonawca zaoferuje wykonanie mebli:  fotel okrągły, kanapa-sofa z  opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - Konstrukcje chromowane w sofach i kanapach oraz fotelach obrotowych półokrągłych
i okrągłych
     x

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Witold Chudyszewicz
Wprowadził informację: Bożena Wodzak
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Wodzak
Data wytworzenia informacji: 07.06.2019
Data udostępnienia informacji: 07.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.06.2019 14:46 Dodanie informacji Bożena Wodzak