Dostawa samochodu pogrzebowego dla Zarzadu Cmentarzy Komunalncyh w Gdyni - EZP/01/2021

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni ogłasza przetarg o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne o których mowa w art. 3 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp) na  „Dostawę samochodu pogrzebowego dla  Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni” - sygnatura postępowania EZP/01/2021


Zamawiający, działając zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Zmianie ulegają załączone do SWZ "Projektowane postanowienia umowy" - treść po zmianie do pobrania poniżej.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 19.07.2021
Data udostępnienia informacji: 06.07.2021
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.07.2021 12:47 Dodanie załącznika Jarosław Turosz
19.07.2021 11:07 Dodanie załącznika Jarosław Turosz
13.07.2021 14:04 Zmiana załącznika Jarosław Turosz
13.07.2021 13:45 dodanie informacji Jarosław Turosz
13.07.2021 07:52 Dodanie informacji Jarosław Turosz