Dostawa programu symulującego pracę siłowni i urządzeń okrętowych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni
Dostawa programu symulującego pracę siłowni i urządzeń okrętowych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0001/16-00 z późn. zm.

Numer postępowania: GCI.DZP.271.26.2021.CW

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/gci

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne tutaj.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grzegorz Bońdos
Wprowadził informację: Cezary Wiśniewicz
Ostatnio zmodyfikował: Cezary Wiśniewicz
Data wytworzenia informacji: 22.07.2021
Data udostępnienia informacji: 22.07.2021
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.07.2021 11:01 Aktualizacja treści Cezary Wiśniewicz
22.07.2021 11:00 Dodanie informacji Cezary Wiśniewicz