Wypracowanie kompleksowego programu rewitalizacji najbardziej zdegradowanych terytoriów, odpowiadającego na lokalne konteksty i potrzeby społeczności

R1Celem projektu było wypracowanie kompleksowego programu rewitalizacji najbardziej zdegradowanych terytoriów, odpowiadającego na lokalne konteksty i potrzeby społeczności. Opracowano i zatwierdzono Gminnego Programu Rewitalizacji, który  odnosił się do lokalnych kontekstów i potzreb społeczności. Harmonogram realizacji projektu zawarł szczegółową diagnozę terenów rewitalizowanych we wszystkich obszarach procesu rewitalizacji, tj. społecznym, przestrzennym, gospodarczym oraz szereg działań z zakresu partycypacji, m.in. poprzez:
  • spacery badawcze z mieszkańcami,
  • opracowanie – we współpracy z mieszkańcami – map sentymentalnych poszczególnych dzielnic,
  • deliberatywne spotkania tematyczne w dzielnicach,
  • konsultacje społeczne Programu.

Wartość projektu: 277 565,00 PLN
Dofinansowanie: 249 808,50 PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Paweł _Wyszomirski
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Gozdalik
Data wytworzenia informacji: 19.05.2016
Data udostępnienia informacji: 19.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.02.2020 15:11 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
15.05.2019 12:29 Aktualizacja treści Dorota Nelke
14.01.2019 12:44 Aktualizacja treści Michał Kowalski
07.06.2017 10:24 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko
06.12.2016 20:29 Aktualizacja treści Paweł Wyszomirski
19.05.2016 15:33 Aktualizacja treści Paweł Wyszomirski
19.05.2016 15:31 Dodanie informacji Paweł Wyszomirski