Rozwój usług społecznych w Gdyni

Projekt „Rozwój usług społecznych w Gdyni” realizujemy we współpracy z Zespołem Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” i w partnerstwie z dziewięcioma organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi w Gdyni placówki wsparcia dziennego. W ramach projektu przygotowaliśmy ofertę zajęć dla dzieci, rodziców i opiekunów oraz całych rodzin.

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców i mieszkanek Gdyni poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych z zakresu wsparcia rodziny. W ramach projektu wprowadzono ofertę spersonalizowanych i zdeinstytucjonalizowanych usług wsparcia rodziny oraz dzieci i młodzieży, świadczonych w placówkach wsparcia dziennego – sieci SPOT. Projektową ofertę usług społecznych wprowadzono również w dwóch gdyńskich centrach sąsiedzkich, działających na obszarach rewitalizacji.

Projekt realizowany jest w partnerstwie Gminy Miasta Gdyni (Laboratorium Innowacji Społecznych i Zespołu Placówek Specjalistycznych) oraz organizacji pozarządowych, prowadzących w Gdyni placówki wsparcia dziennego.

Uczestnicy

Oferta kierowana jest do rodzin borykających się z różnego rodzaju trudnościami, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na trudności w opiece i wychowaniu dzieci oraz do dzieci i młodzieży – podopiecznych placówek wsparcia dziennego. Prowadzone w ramach projektu działania mają charakter profilaktyczny, a nie interwencyjny, koncentrują się na wyrównywaniu szans społecznych, kulturowych i edukacyjnych.

Oferta wsparcia

Projektowa oferta jest zróżnicowana. W każdym z miejsc, w których realizowane są działania program jest nieco inny, a zakres wsparcia dostosowywany do potrzeb poszczególnych osób i rodzin, zgodnie z diagnozą potrzeb i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu i według indywidualnego planu zajęć każdej osoby. Zajęcia prowadzone są lokalnie (dzielnicowo) w oparciu o strukturę placówek wsparcia dziennego i centrów sąsiedzkich.

Liczba osób objętych wsparciem: 330

Kontakt:
Gmina Miasta Gdyni Laboratorium Innowacji Społecznych, Dom Sąsiedzki w Przystani Opata Hackiego 33
Kontakt: Iwona Deyk, tel. 58 727 39 31, e-mail: i.deyk@lis.gdynia.pl

Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” (ul. Wejherowska 65). Kontakt: Adrianna Bradtke, tel. 58 664 33 66 wew. 26, e-mail: rewitalizacja@zps.net.pl

Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa: SPOT Świetlica Świętego Mikołaja (ul. Św. Mikołaja 1).
Kontakt: Monika Pawłowska, tel. 506 231 537, e-mail: darserca@bpmikolaj.pl

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava: SPOT Vitava Witomino (ul. Widna 8). Kontakt: Jolanta Prorok, e-mail: prorokj@o2.pl

Gdyńskie Stowarzyszenie Familia: SPOT Familia I (ul. Morska 89): działania w projekcie zostały zakończone

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Łajba”: SPOT Łajba (ul. Żeromskiego 26): działania w projekcie zostały zakończone

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego: SPOT Wyspa (ul. Portowa 3): działania w projekcie zostały zakończone

Fundacja Zmian Społecznych KREATYWNI: SPOT Kreatywni Chylonia (ul. Opata Hackiego 17A): działania w projekcie zostały zakończone

Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop: SPOT Światłowcy (ul. Żeglarzy 5). Kontakt: Izabela Karolewicz, tel. 507 091 145, e-mail: swiatlowcy@gmail.com

Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego Zielona Myśl: działania w projekcie zostały zakończone

Stowarzyszenie 180 Stopni: SPOT Youth Point Dąbrowa (ul. Nagietkowa 73): działania w projekcie zostały zakończone

Biuro projektu: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. Derdowskiego), Gdynia.
Kontakt do koordynatora projektu: Monika Nowakowska, tel. 58 727 39 22,
e-mail: m.nowakowska@lis.gdynia.pl

Dodatkowe informacje:

kwota całościowa:                                                                         3 643 229,90 zł
w tym wkład własny finansowy Gminy Miasta Gdyni:                        546 484,48 zł
dofinansowanie UE:                                                                       3 096 745,42 zł


Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6: „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”). Projekt stanowi część Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Aleksandra Dylejko
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Towpasz
Data wytworzenia informacji: 12.04.2017
Data udostępnienia informacji: 12.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.04.2021 18:25 Aktualizacja treści Katarzyna Towpasz
04.11.2020 16:45 Aktualizacja treści Anna Jarosz
02.11.2020 14:40 Aktualizacja treści Anna Jarosz
15.04.2020 15:53 Dodanie informacji Ewa Gozdalik
15.04.2020 14:38 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
20.03.2020 11:48 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
12.02.2020 08:18 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
12.02.2020 08:14 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
10.02.2020 15:44 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
10.02.2020 15:39 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
17.06.2019 08:23 Aktualizacja treści Ksenia Pisera
15.05.2019 12:02 Aktualizacja treści Dorota Nelke
13.04.2017 14:02 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko
13.04.2017 14:00 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko
12.04.2017 10:50 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko