Partnerska Inicjatywa Miast


Partnerska Inicjatywa Miast to projekt strategiczny Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Założeniem projektu jest wzmacnianie i promocja współpracy oraz wymiany doświadczeń i wiedzy między miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju.

Celem projektu było opracowanie rekomendacji dotyczących polityk publicznych oraz propozycje konkretnych rozwiązań i zmian legislacyjnych, które umożliwią realizację efektywnej polityki rewitalizacyjnej w miastach. Każde z miast Partnerów odpowiadało za utworzenie Lokalnego Partnerstwa oraz opracowanie Miejskiej Inicjatywy Działania w wybranym przez siebie obszarze tematycznym dotyczącym prowadzonych działań rewitalizacyjnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Konrad _Młynarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Gozdalik
Data wytworzenia informacji: 11.01.2018
Data udostępnienia informacji: 12.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.02.2020 15:02 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
12.01.2018 12:26 Dodanie informacji Konrad Młynarczyk