Modelownia – miejsca otwarte przestrzeniami międzynarodowej wymiany dobrych praktyk w pracy ze społecznością lokalną
NAZWA PROJEKTU:
„Modelownia – miejsca otwarte przestrzeniami międzynarodowej wymiany dobrych praktyk w pracy ze społecznością lokalną”.

FINANSOWANIE PROJEKTU:
Projekt został sfinansowany ze środków projektu grantowego „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, konkurs nr POWR.04.03.00- IP.07-00-007/17.

OKRES REALIZACJI:
1 września 2020 – 30 listopada 2021

CEL PROJEKTU:
Celem było wypracowanie modelu pracy z młodzieżą zamieszkującą na terenie rewitalizowanym, na podstawie doświadczeń w pracy z młodzieżą w Przystani Opata Hackiego 33 oraz partnera zagranicznego. Projekt był rozszerzeniem projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego.”

NAZWA I OPIS WYPRACOWANEGO ROZWIĄZANIA:
  1. „Model współpracy z lokalnymi społecznościami na obszarach rewitalizacji” przyjęty do realizacji zarządzeniem Nr 4353/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9 listopada 2021 r.;
  2. Publikacja „Dobre praktyki współpracy z lokalną społecznością - kierunki pracy z i na rzecz młodzieży, mieszkającej na obszarze rewitalizacji".
Zaplanowanym wynikiem realizacji projektu było szukanie rozwiązań ułatwiających dalsze rozwijanie oddziaływań społecznych na obszarach rewitalizacji i wzmacniania efektów gdyńskiego projektu usług społecznych, kierowanych do społeczności lokalnych. Efekt tego doświadczenia został zebrany w publikacji „Dobre praktyki współpracy z lokalną społecznością - kierunki pracy z i na rzecz młodzieży, mieszkającej na obszarze rewitalizacji.” W przypadku partnera cypryjskiego, materiał zawiera żywe odwołania do doświadczeń tworzenia młodzieży przestrzeni do aktywności twórczej oraz budowania i rozwijania kontaktu poprzez kulturę, sztukę i twórcze formy wyrażania siebie. W przypadku lidera po stronie polskiej – zbiera gdyńskie refleksje i metody związane z pracą z młodzieżą mieszkającą na obszarach rewitalizacji, rozwijane w oparciu o działalność domów sąsiedzkie i usługi społeczne w dzielnicy. W publikacji podsumowujemy wnioski płynące z naszej partnerskiej współpracy i formułujemy kilka rad dla osób, które chciałyby prowadzić działania z i na rzecz młodzieży w lokalnej społeczności. Ukazujemy szczególnie ważne dla naszego partnerstwa i naszym zdaniem warte upowszechnienia wartości, konkretne metody i formy pracy z młodzieżą oraz role osób zaangażowanych w te działania. Całość zamykają przykładowe scenariusze konkretnych działań, praktykowanych w Gdyni i w Nikozji. Doświadczenia zebrane przez gdyński samorząd na obszarach rewitalizacji i w trakcie współpracy partnerskiej w „Modelowni” przełożyły się również na nakreślenie gdyńskiego Modelu pracy z lokalnymi społecznościami na obszarach rewitalizacji. Model wyznacza najważniejsze zasady działań prowadzonych lokalnie, z lokalnymi wspólnotami. Podejmuje takie zagadnienia jak współpraca ze społecznościami, rozwój sąsiedztw, potrzeby i zasoby konkretnych obszarów terytorialnych. W ramach publikacji „Dobre praktyki współpracy z lokalną społecznością - kierunki pracy z i na rzecz młodzieży, mieszkającej na obszarze rewitalizacji” została pokazana integralną część Modelu - gdyńskie podejście do pracy z i na rzecz młodzieży. Zarówno Model, jak i w tym pomysł na pracę z młodzieżą, uwzględniają kontekst rewitalizacji, spotykając potrzeby różnych grup (w tym osób o szczególnych potrzebach) i wielość ofert ioddziaływań. Model wyznacza spis kluczowych wartości i kierunków w pracy z lokalnymi społecznościami na gdyńskich obszarach rewitalizacji, nastawionych na zmianę rzeczywistości społecznej. Stanowi wytyczną w planowaniu i wdrażaniu działań społecznych na obszarach rewitalizacji. Zawiera wskazówki do rozwijania usług społecznych w dzielnicach, w projektowaniu oferty społecznych oddziaływań i wypracowywaniu dokumentów, kluczowych z punktu widzenia lokalnych społeczności.

Parter wiodący:
Gmina Miasta Gdyni

Jednostka realizująca projekt ze strony Gminy Miasta Gdyni:
Laboratorium Innowacji Społecznych – 33 847,00 zł.

Partner sektora pozarządowego:
Politistiko Ergastiri Ayion Omoloyiton, Lefkosia (Cypr)

Wartość projektu: 68 402,00 zł
Dofinansowanie: 68 402,00 zł

Jednostka realizująca projekt ze strony Gminy Miasta Gdyni:
Laboratorium Innowacji Społecznych – 33 847,00 zł.

Partner sektora pozarządowego:
Politistiko Ergastiri Ayion Omoloyiton, Lefkosia (Cypr) - 34 555,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Danuta Sobieniecka
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 07.06.2022
Data udostępnienia informacji: 07.06.2022
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.06.2022 15:30 Dodanie informacji Danuta Sobieniecka
07.06.2022 15:30 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka