Innowacje na ludzką miarę

Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych to projekt, który Laboratorium Innowacji Społecznych i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w imieniu Gminy Miasta Gdynia) realizowały wspólnie z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA z Warszawy, Miastem Stołecznym Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o.

Jego celem było wsparcie nowatorskich, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących usług świadczonych na rzecz osób zależnych ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek ich samych oraz opiekunów. W ramach trzech naborów do inkubatorów wsparcie otrzymało ponad 70 pomysłów na innowacje (m.in. w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu). Grant na przetestowanie w wybranym środowisku otrzymały 33 projekty, a 18 najlepszych spośród przetestowanych innowacji, z potencjałem do dalszego wdrażania, jest upowszechnianych na szerszą skalę w oparciu o doświadczenia z testowania.

Dodatkowe informacje:
www.innowacjespoleczne.org.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ewa Gozdalik
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 21.02.2020
Data udostępnienia informacji: 21.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.02.2024 13:58 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
04.11.2020 16:40 Aktualizacja treści Anna Jarosz